Beloningsbeleid

Mediadrome wordt geleid door vrijwilligers die hooguit een vergoeding van (maximaal) de gemaakte kosten ontvangen. Personeel wordt beloond volgens het geldende cao van de detailhandel. ZZP-ers die voor afgebakende opdrachten worden ingehuurd, krijgen niet meer betaald dan dat de klus voor MediaDrome oplevert of ontvangen een beloning conform (de onderkant van) de marktprijs voor gelijksoortig werk. De Stichting bestaat uit een bestuur met onbezoldigde bestuursleden. Zij voeren haar taken geheel vrijwillig uit.