Stichting MediaDrome Beleidsplan                                           

 1. Basisgegevens
 • Stichting MediaDrome                                                                                                                                               terug naar de start

Nevenvestiging Tante Hannie

 • Kamer van Koophandel nummer 61291730
 • RSIN nummer: 854286640
 • SBI  code 91021 Musea (cultureel)

Oprichtingsdatum 18-08-2014

 • Adres Passage Molenpoort 33a, 6511 HS Nijmegen
 • Website mediadrome.nl
 • Doelstellingen

Het instandhouden en exploiteren van een museum van verzamelobjecten

 • Bereikbaarheid
 • paul@mediadrome.nl
 • Telefoon 0633049119
 • Bestuur
 • De heer van den Heuvel (secretaris)
 • De heer de Winter (Voorzitter)
 • De heer Heinen (penningmeester
 • Dagelijkse leiding: Paul van den Heuvel
 • De collectie is in beheer van Stichting Hebbes en Houwes en heeft haar depot in Nijmegen
 • Showroom en kleine verkopen locatie Molenpoort Passage
 • Samenwerking

Met verschillende organisaties en initiatieven werkt Mediadrome samen. Belangrijke partners zijn Stichting TV Toys Zutphen, Stichting Nyma (sociale en culturele projectontwikkeling), Stripmuseum e.a.

 

 1. Algemeen Beleidsplan 2019 – 2025

Stichting Mediadrome heeft een begin gemaakt met het opzetten van een eigen museum, waarvoor in Nijmegen een geschikte locatie wordt gezocht. 

In de aanloop en opbouw naar het eigen museum zijn verschillende acties ingezet. We geven schematisch een korte samenvatting.

 

Project

Kern(waarden) van het project

Financiering en kosten

(mogelijkheden)

1.     Businessplan

 

Overall – algemeen – plan maken op weg naar volwaardig museum in 2021/2022

Nodig zijn aanscherpingen van de prognoses voor de komende jaren

–        Nieuwe huisvesting: tussentijds en op termijn (2022) Voor exposities en extra opslag

–        Verkopen en andere eigen inkomsten als horeca: tussentijds en op termijn

–        De algemene verhouding tussen eigen inkomsten en subsidies en/of externe financiering.

–        Zicht op eigendom en waarde van de huidige attributen van Mediadrome (incl. inrichting en patenten) en de eigen inbreng van particulieren.

–        In kaart brengen van de eigen collecties en een eigen verwervingsbeleid van nieuwe collecties

–        Uitwerking speciale deelprojecten als geheugenkamers

–        Het streven naar vastesamenwerkingspartners op inhoud (bv. stripmuseum) en organisaties bv. werkplaatsen voor reparatie en herstel bv. ALO

–        Vervoersmogelijkheden van collecties en exposities, ook in aanloop naar een nieuwe museumlocatie

–        Personeel (staf en uitvoering), rechtspositie en op de inzet van vrijwillige medewerk(st)ers

–        Streven naar een Raad van Advies/Toezicht en/of Comité van Aanbeveling

–        Zicht op doelgroepen die gebruik maken van de museumdiensten: bezoekers, scholen, bedrijven en meer; oud en jong naar museum trekken; op termijn ook museumjaarkaart ?

Sector Kunst en Cultuur/Beeldende kunsten

De verschillende ‘verhalen’ vanuit Mediadrome bij de subsidiegevers zorgvuldig neerzetten w.o. Provincie Gelderland.

 

Aanvragen bij verschillende fondsen o.a. VSB, PBF en Bankgiroloterij.

 

Aanvraag gemeente voor bijdragen en nieuwe huisvesting (Nyma terrein)

 

Verkenning mogelijkheden van sociaal krediet (met beperkte zeggenschap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Deelproject Eigen inkomsten

 Op eigen locatie OEL en buitenlocaties OBL

a.     Winkelverkoop

b.     Kijkgelden/Entree incl. filmzaal/bioscoop

c.      Horeca

d.     Licentieproducten

 

Plan voor geleidelijke omzetverhoging door de verkopen en heffen van entreegelden: maken van eigen (licentie)artikelen, knikkers, exposities e.d.

Onderzoeken van franchise verkoop producten door derden.

 

In sociale werkplaatsen (na)maken van eigen te verkopen historische producten

Eigen inbreng en cofinanciering voor de verschillende deelprojecten.

 

 

 

 

 

 

3.     Deelproject OEL

Standaardcollectie/-expositiemet eigen belevingswerelden

a.     Standaard Museumproducten

b.     Standaard Educatie (met recreatieve vormen) op maat

Het deelproject is de aanloop vanuit de huidige tijdelijke huisvesting met een geleidelijke sprong naar een volwaardig museum. De standaardinrichting wordt deels aangepast aan de hand van actuele thema’s en het seizoen.

Het jaarlijks opstellen van werkprogramma’s t/m 2022

De opzet en inrichting steeds hoge mate zinnenprikkelend maken met historische verbeeldingsruimtes e.d.

Deelaanvragen uitzetten voor elke standaardjaarexpositie bij verschillende financiers/ subsidienten.

4.     Deelproject wisselende Exposities/collecties OEL en OBL

Voor bepaalde exposities een ‘reisplan’ maken en deels regelen. Aansluiten bij regionale/lokale programma’s

a.     Jaarbeurs

b.     Comic Con

c.      Evenementen als Vierdaagse, IPON (digitaal onderwijs)

d.     In werkprogramma verder in te vullen

Meerjarenplan voor Exposities met verschillende invalshoeken o.a.

Ø  Actualiteit

Ø  Historisch Gelderland/Nijmegen in beeld (en geluid)

Ø  Nijmeegse industriële monumenten

Ø  Vierdaagse

Ø  Leenexposities van andere (individuele) verzamelaars

Ø  Nederland Verzamelland

Ø  Oudhollandse (knikker)spelen

Ø  Pokémon 2 (herhaling hypes)

Ø  …..

 

Naast basisinkomsten uit subsidies (overheid, particulier) ook wisselende inkomsten uit (thema)projectaanvragen

 

Mobiele filmruimte/ bioscoop met ruimte voor OBL.

 

P.m. Kostenvergoedingen aan verzamelaars die collecties beschikbaar stellen en deze opnemen in de (deel)begroting.

5.     Deelproject OEL en OBL

Themakamers

a.     Geheugenkamers

 

 

b.     Culturele thema’s

Terughalen herinneringen a.d.h.v. van attributen en films met oogmerken

·       Bijdrage leveren aan verbetering van zorg en tegengaan gezondheid(sklachten) zoals Alzheimer

·       Bijdrage leveren aan sociale cohesie door historische buurt- en landelijke thema’s (helden, buurttrauma’s e.d.)

 

Aanschrijven van zorgverzekeraars (zorgverzekering en innovatiefonds)

Ook bijdragen van sociale fondsen zorg en welzijn bv. FNO

 

Culturele fondsen bv. Mediafonds, PBF en VSB

6.     Deelproject Werkplaatsen OBL op buitenlocaties, productiewerk  t.b.v. verkoop aan verschillende doelgroepen

Werkplaatsen: opnieuw maken, namaken, remonteren en restaureren van historisch (ver)beeldende producten

·       Ambacht. Unieke kleinschalige herinneringspuzzels en souvenirs (handmade & social)

·       Digitale werkplaats: unieke films, eigen en geleende animaties en opnames

·       Ambacht. Maken fundamenten onder de grote en ook kleine historische en moderne knikkerbanen

·       Verbouwing en inrichting Op Maat van Museum in wording op locatie Molenpoort Passage

·       Expositie-assistententeam voor standaard en wisselende exposities

Tegen geringe inkoopkosten laten maken van aansprekende producten.

 

Voor verdienmodel, doelgroep is ook toeristen met unieke, niet alledaagse, duurzame kenmerkende (oer) Hollandse producten.

Bronnen o.a. Project Duurzame Souvenirs (eind vorige eeuw) Bronnen. Laagopgeleiden. Werken en Leren met Erfgoed en Cultuur. Uitvoering Stichting ALO e.a.

Geldstromen uit onderwijs, zorg en werk & inkomen (incl. m.b.v.u./vrijwilligerswerk)

Fondsen RABO, DOEN.

 

P.m. De parels uit de merchandising binnen de vrijetijdsindustrie                                                      terug naar de start pagina